Patronujemy

Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Jak, kiedy i kto może ubiegać się o miejsce w przedszkolu publicznym

Jak obecnie przebiega proces przyjęcia dziecka do przedszkola? Kiedy i gdzie składa się wnioski? Na czym polegają zapisy przez Internet? Co mają zrobić rodzice, którzy nie mają dostępu do sieci?

Pójdzie Ola do przedszkola?

Jak obecnie przebiega proces przyjęcia dziecka do przedszkola? Kiedy i gdzie składa się wnioski? Na czym polegają zapisy przez Internet? Co mają zrobić rodzice, którzy nie mają dostępu do sieci?

Pierwsze lata życia dziecka są decydujące dla jego rozwoju. Kształtuje się wówczas znacząca część jego możliwości intelektualnych, a rozwój większości wrodzonych predyspozycji następuje bardzo dynamicznie. W Polsce większość rodziców posyła dzieci do przedszkola w wieku ok. 3 roku ich życia. I chodzi nie tylko o opiekę, ale również o ich rozwój intelektualny, ruchowy i społeczny. Jednak zdobycie miejsca w przedszkolu nie jest dzisiaj wcale łatwe – czasami graniczy z cudem! Często próba zdobycia miejsca nie w jednym, ale dwóch, trzech przedszkolach kończy się fiaskiem, i ostatecznie dziecko albo zostaje przyjęte w odległej od miejsca zamieszkania dzielnicy albo rodzice pozostają z dylematem: kto zajmie się dzieckiem, gdy będą w pracy?

Które dzieci są przyjmowane w pierwszej kolejności?
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci z rodzin, w których obydwoje rodzice

pracują, dzieci z rodzin niepełnych (matka lub ojciec samotnie wychowujący dziecko), dzieci z rodzin, jeśli u rodziców orzeczono stopień niepełnosprawności, niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji.
W trakcie rekrutacji do przedszkola nie obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy” - każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie, niezależnie od terminu złożenia. Nabór kończy się również w określonym wcześniej terminie, nawet jeśli ilość zgłoszeń jest większa niż miejsc w przedszkolu.

Termin rozpoczęcia rekrutacji w placówkach przedszkolnych
Termin rozpoczęcia zajęć w przedszkolu jest dokładnie taki sam jak w szkołach – 1 września. Jednak o zapisach należy pomyśleć dużo wcześniej, około marca, aby nie umknął nam termin złożenia wniosku. O tym, czy nasze dziecko zostało przyjęte do danej placówki dowiemy się pod koniec kwietnia. Listy przyjęć wywieszane są w przedszkolach.

Procedura przyjęcia dziecka do przedszkola
Istnieją dwa sposoby zapisu dziecka do przedszkola : tradycyjny – złożenie wniosku, i elektroniczny. Metoda tradycyjna polega na pobraniu karty zgłoszeniowej w przedszkolu, dokładnym wypełnieniu, podpisaniu, a następnie złożeniu w wybranej placówce.
Elektroniczny system ewidencji podań ubiegających się o przyjęcie do przedszkola działa przez cały okres trwania rekrutacji. Wypełniony formularz należy złożyć w wyznaczonym przez placówki terminie (dla wszystkich przedszkoli jest
taki sam). Należy go bezwzględnie przestrzegać! Wniosek zanosimy do przedszkola pierwszego wyboru (czyli tego, na którym rodzicom najbardziej zależy).
5 kroków, które pomogą Ci zapisać dziecko do przedszkola przez Internet

KROK I: Wejdź na stronę internetową wybranego przedszkola, pobierz kartę zgłoszeniową, przeczytaj instrukcję i wypełnij formularz:

  • podaj pesel + wymyśl hasło,
  • wprowadź dane dziecka (adres, rodzeństwo),
  • wprowadź dane rodziców/opiekunów prawnych (dane adresowe, kontaktowe),
  • wprowadź informacje dodatkowe o dziecku,
  • wybierz placówki, do których chcesz zapisać dziecko (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej - nie ma ograniczenia liczby placówek),
  • zaznacz kryteria, które spełnia dziecko (np. dwoje pracujących rodziców, troje dzieci poniżej 14 roku życia w rodzinie),
  • sprawdź wprowadzone informacje (popraw, jeśli to konieczne),
  • wydrukuj podanie,
  • podpisz podanie (podpisy obojga rodziców).


KROK II: Zanieś podanie do placówki pierwszego wyboru - marzec

KROK III: Sprawdź listy zakwalifikowanych - kwiecień

KROK IV: Potwierdź wolę zapisu dziecka - kwiecień
Ważna uwaga: dzieci zakwalifikowane, których rodzice nie złożą potwierdzenia woli zapisu nie zostaną przyjęte

KROK V: Sprawdź listy przyjętych
Ważna uwaga: Ministerstwo Edukacji Narodowej zawsze podaje wszystkie terminy dotyczące procesu przyjmowania dzieci do przedszkoli. Możesz je sprawdzić na stronie ministerstwa: www.men.gov.pl, lub na stronie wybranego przedszkola, ewentualnie wykonując telefon do placówki lub wybierając się tam z wizytą osobistą.


Przeładowane przedszkole. Co wtedy?

Jeśli zgłoszonych dzieci jest więcej niż wynosi limit miejsc, wtedy zbiera się komisja rekrutacyjna. W jej skład wchodzą: dyrektor przedszkola, przedstawiciel rady pedagogicznej i przedstawiciel funkcjonującej w przedszkolu rady rodziców. Komisja ogłasza wstępną listę dzieci przyjętych do przedszkola, biorąc pod uwagę wymogi pierwszeństwa. Rodzice zawsze zostają poinformowani o tym, z jakich powodów nie zostały przyjęte pozostałe dzieci.

Moje dziecko nie dostało się do przedszkola. Czy jest inna szansa?
Należy jednak pamiętać o „drugiej szansie”! Rodzic ma zawsze prawo odwołać się od ustaleń komisji. Wystarczy złożyć pisemne odwołanie (w tym samy przedszkolu). Komisja rekrutacyjna ma obowiązek sporządzenia tzw. listy rezerwowej. Twoje dziecko może skorzystać wówczas ze zwolnionego miejsca przez inne, wcześniej zakwalifikowane dziecko. Z reguły jest to jednak możliwe dopiero w trakcie trwania roku szkolnego. Czasami o zwolnionym miejscu dowiadujemy w krótkim czasie, ale bywają sytuacje, że na taką informację czeka się nawet kilka miesięcy.
Istnieje i drugie rozwiązanie: dyrekcja tegoż przedszkola może zaproponować nam miejsce w placówkach, które ogłosiły tzw. rekrutację uzupełniającą. Warto z takiego rozwiązania skorzystać, jeśli nie mamy do wyboru innej opcji. Zawsze bowiem istnieje możliwość przeniesienia dziecka do przedszkola pierwszego wyboru w trakcie trwania roku szkolnego, gdy zwolni się w nim miejsce. Wcześniej trzeba jednak dobrze przygotować dziecko na taką zmianę. Każda zmiana wywołuje u dzieci różne emocje, a tu będzie musiało zaadaptować się do nowej grupy dzieci i personelu.

Formularz zapisu do przedszkola w roku szkolnym 2011/2012 możesz znaleźć tutaj

Edukacja przedszkolna w Polsce w ostatnich latach

Od roku szkolnego 2006/2007 aż o 20% wzrosło upowszechnienie edukacji przedszkolnej w grupie dzieci 3-5-letnich. Oznacza to, że w roku szkolnym 2010/2011 w przedszkolach różnych typów naukę pobierało już 724 813 dzieci, aż o 250 tysięcy więcej niż cztery lata wcześniej.

Obecnie już 64,6% dzieci w tej grupie wiekowej jest objętych edukacją przedszkolną. W samej grupie pięciolatków wzrost był jeszcze większy - wyniósł aż 25%. W roku szkolnym 2010/2011 z edukacji przedszkolnej korzystało już 81% pięciolatków.
Największy wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej nastąpił na terenach wiejskich. W grupie dzieci 3-5-letnich wskaźnik ten podwoił się: z 21,4% w roku szkolnym 2006/2007 wzrósł do aż 43,1% w roku 2010/2011. W grupie pięciolatków na wsiach odnotowano wręcz skok cywilizacyjny. Wskaźnik ten również podwoił się wzrastając z 32,6 % w roku szkolnym 2006/2007 do 64,8% (w roku 2010/2011), czyli o ponad 32%!
źródło: www.men.gov.pl

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2011 r.

Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2011 r.

Ferie zimowe
16 – 29 stycznia 2012 r.
województwo mazowieckie

Wiosenna przerwa świąteczna
5 – 10 kwietnia 2012 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
29 czerwca 2012 r.

Ferie letnie
30 czerwca - 31 sierpnia 2012 r.

Joanna Banakiewicz-Brzozowska