Kino familijne

Patronujemy

Wersja do wydrukuSend by emailWersja PDF

Eksperymentalne Warsztaty Integralnego Rozwoju

Obrazek
Fot.

Z myślą o integralnym rozwoju dzieci Fundacja Rodzice Przyszłości stworzyła projekt
warsztatów muzyczno–ruchowych, przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Nie jest tajemnicą, że mózg dziecka w wieku przedszkolnym posiada ogromne zdolności plastyczne, co pozwala dziecku na wytworzenie licznych połączeń nerwowych, a co za tym idzie, naukę bogatego repertuaru zachowań już we wczesnym okresie życia. Rozwój dziecka jest narzucony przez kolejność mielinizacji dróg nerwowych w organizmie. Już w chwili urodzenia aksony (części komórki nerwowej) są otoczone cienką osłonką mielinową, lecz pełna ich mielinizacja następuje stopniowo i w określonej kolejności. Dla właściwego rozwoju komórek mózgowych i połączeń między nimi podstawowe znaczenie ma właściwe odżywianie i ćwiczenia edukacyjnej mogą w sposób zasadniczy wspomóc umiejętność uczenia się małego dziecka. W ciągu pierwszych lat życia dziecka tworzą się w mózgu główne drogi nerwowe umożliwiające nam naukę przez całe życie. Będą się one jeszcze rozwijać, lecz podstawy tworzone są właśnie w tym okresie.

Dlatego też projekt Warsztatów Integralnego Rozwoju został stworzony z myślą o tych
Najmniejszych – dzieciach, które nie zaczęły jeszcze swojej przygody z edukacją szkolną.
Specjalnie dla nich zaproponowaliśmy nabywanie nowych umiejętności przez ruch i zabawę w
przestrzeni. Dziecko jest istotą omnipotencjalną, co oznacza, że odczuwa świat całym sobą,
dlatego warsztaty które organizujemy, zostały opracowane tak, aby oddziaływać na wszystkie
możliwe zmysły, pobudzając dziecko do aktywności zarówno na polu fizycznym,
emocjonalnym jak i umysłowym. Zdaniem psychologów techniki oddziaływania na wiele
zmysłów jednocześnie (nazywane technikami polisensorycznymi i polimodalnymi) niezbędne są
w terapii dzieci z deficytami rozwojowymi, w celu wyrównania dysharmonii, zarówno u dzieci z
autyzmem, specyficznymi zaburzeniami w rozwoju umiejętności szkolnych (dysgrafia, dysleksja, dysortografia), nadpobudliwością, niepełnosprawnością, a przez logopedów rekomendowane są przy specyficznych zaburzeniach rozwoju mowy i języka. U dzieci rozwijających się prawidłowo ćwiczenia takie pomagają przygotować się do nauki czytania, pisania i zdolności matematycznych, znacznie zwiększając potencjał ich mózgu.

Muzyka w połączeniu z ruchem wykorzystywana w Warsztatach Integralnego Rozwoju dziecka
aktywizuje i stymuluje odpowiednie obszary mózgu, dzięki czemu poprawia się jakość pracy
mózgu: pozytywnie wpływa na procesy pamięci, orientację przestrzenną, twórcze myślenie,
koordynację ruchową, a przy tym rozwija wiedzę dziecka z zakresu odmienności kulturowej
poprzez grę na różnych instrumentach afrykańskich oraz słuchanie opowieści z życia dzieci
mieszkających na innym kontynencie. Oprócz specjalnie opracowanej choreografii,
pozwalającej na budowanie nowych połączeń mózgowych, dzieci będą

miały możliwość
poznania bogatego świata muzyki i różnorodności instrumentów – na każdych zajęciach będą
miały okazję obcować z nowymi dźwiękami i nowymi instrumentami, ponadto będą miały
okazję nauczyć się poczucia rytmu oraz odkrywać swoje muzyczne preferencje. Warsztaty
mają charakter integracyjny, dlatego są też doskonałym sposobem na rozwijanie u
dzieci umiejętności interpersonalnych. Fakt, że w zajęciach uczestniczą również rodzice
pozwala na budowanie silnej emocjonalnej relacji z dzieckiem, która stanowi najlepszy kapitał
na dalsze lata życia dziecka. Podczas warsztatów instruktorzy zwracają uwagę na oddech
dziecka, który ma kluczowe znaczenie, zaopatrując dziecko w niezbędną ilość tlenu podczas
wysiłku fizycznego oraz umysłowego. Zbyt płytki oddech i jego wstrzymywanie w czasie
skupiania się na czynności umysłowej lub fizycznej nie pozwala na wykorzystywanie pełnego
potencjału mózgu dziecka. Poza tym dobrze przeprowadzony trening oddechowy pozwoli Twojemu dziecku pokonywać napięcia wynikające z trudności życia codziennego w
przyszłości.

A jaki ma związek muzyka z matematyką?
Badania wykazały, że ćwiczenia ruchowe w kole, w szeregu, układy zabaw w rytmicznych w
różnych figurach geometrycznych mają niebagatelne znaczenie w późniejszej nauce
stosunków przestrzennych w geometrii, a czasowe ujmowanie różnych nut i porządkowanie
czasu ich trwania przekłada się na mierzenie i porównywanie długości odcinków, a także
pozwala na zrozumienie zjawiska wielokrotności w matematyce. Wspomagając nabywanie
umiejętności matematycznych muzyka pomaga w procesie kształtowania pojęć liczbowych,
poczucia czasu, pojęcia kierunku i położenia. Muzyka w połączeniu z ruchem posiada ogromne możliwości integracyjne, wpływając na sferę poznawczą, emocjonalną i motywacyjną prowadzi do wszechstronnego rozwoju dziecka. Jednakże ważna jest systematyczność w wykonywaniu zalecanych ćwiczeń muzyczno–ruchowych, dlatego też cykl składa się z 8 warsztatów, a rodzice zachęcani są do powtarzania zabaw w domu, by uzyskać lepsze efekty. Zajęcie prowadzone przez zainspirowanych muzyką trenerów przyczyniają się do zainteresowania dziecka sztuką i odmiennością kulturową. Badania wykazały, że już 6-letnie dzieci znają niektóre stereotypy i wykazują uprzedzenia kulturowe. Wszelkie programy edukacji międzykulturowej, polegające na pokazywaniu fundamentalnych podobieństw dzieci z całego świata, pomagają eliminować uprzedzenia i wnoszą atmosferę równości i partnerstwa. W myśl zasady „przyszłość naszych dzieci jest w naszych rękach” zapewnijmy im takie środowisko, by mogły stać się serdecznymi, wyrozumiałymi i mądrymi ludźmi w przyszłości.

Więcej informacji na temat Warsztatów Integralnego rozwoju znajdziecie na stronie fundacji www.rodziceprzyszlosci.pl